Zoals bekend is de restauratie van het Heilig Hartbeeld in Elsloo voor Aelserlei een belangrijk punt.
Na jaren van geld inzamelen, plannen uitwerken maar ook stagnatie, ontstond bij het bestuur van Aelserlei het inzicht dat men alleen het plan niet zou kunnen invullen. 
Ondanks alle pogingen, was het niet mogelijk in deze tijden van crisis, om de benodigde gelden bij elkaar te brengen. We realiseerden ze zich dat met
opgeven van de plannen de gemeenschap niet gediend zou zijn. 

Het is daarom dat contact werd gezocht met de Stichting Kleine Monumenten in Stein. Deze stichting was bereid om in deze tot samenwerking te komen.
Echter ook zij kunnen in deze tijd geen ijzer met handen breken en het oorspronkelijk plan uitvoeren.
Wel zijn beide stichtingen in staat om met de reeds verworven gelden de bestaande situatie te verbeteren.
Voorop in de samenwerking staat dat dit belangrijke punt in Elsloo weer de uitstraling krijgt die het ooit had.