Regiment DArberg Guus Wim

 

Op 29 mei 2012 is de Cultuurhistorische Vereniging Graaf d'Arberg officieel opgericht. Het doel van de vereniging is het in stand houden van een ge├╝niformeerde groep genaamd Regiment Graaf d'Arberg en een toneelgroep de Grafelijke familie d'Arberg. Beide groepen trachten het leven rond het jaar 1765 zo getrouw mogelijk uit te beelden. Tevens streeft de vereniging er naar om, in samenwerking, de Limburgse tradities instant te houden.

Hoewel de vereniging statutair gevestigd is in Elsloo en ook de historische verantwoording gebaseerd is op de Grafelijke familie d'Arberg, voormalige bezitters van Elsloo, wil de vereniging haar werkgebied niet tot Elsloo beperken. Wel ziet zij de Eurregio nadrukkelijk als haar werkgebied. Deelname staat dan ook voor iedereen (in en buiten Elsloo) open. De enige eis die gesteld wordt, is dat men gemotiveerd is om mee te werken onze rijke historie te laten herleven en uit te dragen.